වැටි වැටි නැකිටින්න දගලන විටදි මට
නිතැතින් හයිය වූවා නුඹ මවක ලෙස
නෑ බෑ නම් නොකියයි කොයි කිසි විටක
මහාමේරු පර්වතයකි ඇය ඉසුලුම් දෙන
නිතැතින් ශක්තිය දෙමින් අප ලග උන්නා
අවැසිම මොහොතේ මා ගාවින් උන්නා
ගුරු මව් තුමිය නුඹ මට තව මවක් වුනා
පතනෙමි සුබ උපන් දිනයක් අසිරි මෙමා....
 
------
 
ඉර හඳ ලෙස අදුර නසා එළිය ගෙනාවේ. ගුරු ගෙදරට අකුරු කියන ගුරු අම්මා වෙ.. විදු බිමෙ බාලාංශය ඇගෙ නිවහනයි .❤️❤️❤️ සුබ උපන් දිනයක් වේවා අම්මේ. තෙරුවන් සරණයි...❤️ 
------
 
දහස් දූ පුතුනට මගේ පුතේ කියමින්..
ආදරය බෙදන,
ආදරවන්තියක් වේ නම්..
ශිල්ප දී රජුන් කර පසෙකටව බලා සිටිනා..
මවක් වේ නම්..
ගුරු මවක් මිස වෙන කවුරුන්ද ඇය..
ලොවක් ලස්සන කරනෙම ඇය 🥺❤
සදාදරණීය ගුරුවරුමෑණියනි ඔබට සුභ උපන් දිනයක් වේවා ❤ 
------