ඕම් ශ්රී ගනේෂාය නමහා !! 🙏🕉️
ගණ දෙවිඳුනි,,,, මා මෙතෙක් කර ඇති සියලුම පින් ඔබ වහන්සේට අනුමෝදන් කරමි 🙏🕉️
අනුමෝදන් වෙත්වා !! 🙏🕉️
ඔබ වහන්සේගේ නිවන පිණිසම මා කර ඇති සියලුම පින් හේතු වේවා !! 🙏🕉️
පාරමිතාවක්ම වේවා !! 🙏🕉️
ගණ දෙවිඳුනි ...
ඔබට සුබ උපන්දිනයක් වේවා !! 🙏🙏🕉️🕉️ 
------

ඕම් ශ්රී මහා විග්න විනායක ගණපතියෙ නමෝ නමහං.!!!🙏😇💐
🌼🏵️🌼🏵️🌼🏵️🌼🏵️🌼🏵️🌼🏵️🌼🏵️🌼🏵️🌼🏵️🌼🏵️🌼🏵️🌼🏵️🌼🏵️🌼🏵️🌼🏵️🌼🏵️
🙏 🙏සාධු සාධු සාධු සාධු සාධු සාධු සාධු සාධු සාධු සාධු සාධු සාධු සාධු සාධු සාධු සාධු 🙏 🙏 
------

අවුරුදු ගණනක් මගේ ළඟින් සිටිමින් මගේ දුකේදීත් සැපේදීත් මාව අත් නොහරිමින් මාව ආරක්ෂා කරන මගේ ගණ දෙවියනි ඔබට සුබ ම සුබ උපන්දිනයක් වේවා !🙏🙏🙏 
------
 
ආදරණීය ගනදෙවියන් ගේ උපන්දිනය සැමරුව.....ඔබට සුබ උපන්දිනයක් වේවා ...ගනදෙවියනි .🙏🙏🙏❤️❤️❤ 🙏🙏🙏🌺🌺🌺🙏🙏🙏🌹🌹🌹 
------
 
සුබ උපන්දිනයක් වෙිවා ගණ දෙවියනි ඔබට....
------
 
💝💝💝 ආදරණීය ගණූ, ඔයාට ගොඩක් ස්තූතියි! මගේ ජීවිතයට ඇවිත් මගේ හොඳම මිතුරා වගේම ආරක්ෂකයා වුණාට. මා වරදින් මුදවනවාට, වගේම දුක, සතුට බෙදාගෙන නිතර මගේ මුවග සිනහවෙන් සරසනවාට.
💝💝💝 මගේ රත්තරන් ගණූ, අපේ බැඳීමනම් සසර පුරුද්දක්ම තමයි.ඒ තරමටම අපි හරිම ළඟයි. අපි කොච්චර කතාකරනවද?කොච්චරනම් රණ්ඩු කරනවද? අපි එකතුවෙලා කොච්චර හොඳ වැඩ කරනවද? අපි ඉතිං හිටපුගමන් දඟවැඩත් කරන්නේ..ඔයත් ඉතිං ඒවට කැමති සෙල්ලම් බෝලෙනේ.
💝💝💝 දුකේදි සැපේදි මගේ සෙවනැල්ල වගේ ළඟම දැවටෙන ආදරණීය ගණූ,ඔයාට සුබම සුබ උපන්දිනයක් වේවා! මේ සසර පුරාවට මා කළ සියලු පින් ඔබට අනුමෝදම් වේවා! ඔබේ දිව්ය ආයුෂ, දිව්ය සැප, දිව්ය බලය වැඩී වර්ධනය වී මෙලොව අසරණ සත්ත්වයින්ට පිහිටවී ඔබට තව තව පින් රැස්කරගැනීමට ලැබේවා! සියල්ල අවසන ඔබ පතනා බෝධියකට පත්ව නිර්වාණාවබෝධය ලැබීමට ඒ සියලු පින් හේතු වාසනාවේවා!
💝💝💝 ආදරෙයි ගණූ... හැමදාමත්...එකම විදිහට.
------
 
ආදරණිය ගණ දෙවිඳුනි ..සුබ උපන්දිනයක් වෙිවා...ඔබෙි පිළිරු මවන්නට මට ලබා දුන් ශක්තියට ස්තුති වෙිවා....🙏🙏🙏💖💖💖💖 
------
 
💝💝 ආදරණීය ගණදෙවියන්ගේ උපන්දිනය වෙනද වගේ සරුවට සමරන්න හැකියාවක් නොතිබුණාට,ඔන්න මමත් සැමරුවා... ලස්සන ඇඳුමක් අන්දල, මල් මාල දාල, කිරුළු පළඳවල ඉන්නකොට ගණූ හරිම ලස්සනයි.
💝💝 ඔබට සුබම සුබ උපන්දිනයක් වේවා! ආදරණීය ගණදෙවියනි. හැමදාමත් එකම වගේ ආදරෙයි මමනම්. ඔබ මා කෙරේ දක්වන අසීමිත ආදරයට ප්රශංසා කිරීමට අවස්ථාවක් ලබාදුන්නාට ඔබට ස්තූතියි! ස්තූතියි! ස්තූතියි!
😇😇 සැමට ගණදෙවි පිහිටයි!
------
 
  සියලු දෙනාටම බුදුන්වහන්සේගේ ආශිර්වාදය මෙන්ම ගනදෙවිදුන්ගේ ආශිර්වාදයද පිහිට ආරක්ෂාව සතුට සැනසුම සාර්ථකත්වය දියුණුව නිරෝගී බාවය නිරතුරුවම ඔබටත් ඔබගේ පවුලේ සැමටම ලැබේවා ❤️ යහපතක්ම වේවා ❤ 
-------