ආදරය කියන්නෙම
අපිව තෙරුම් ගන්න කෙනෙකුට ලන් විම...❤️
අපිට ඕනි තමන්ගේ දේවල් ලැජ්ජාවක් බයක් නැතුව කියන්න පුලුවන් කෙනෙක්...❤️
සම්බන්දේ පටන් ගත්තු කාලය වගේම මැරෙන තුරාවටත් එකම විදියට තමන්ට වටිනාකමක් දෙන්න පුලුවන් කෙනෙක්...❤️
ජීවිතේට ඕනම ශක්තියක් වෙන කෙනෙක් විතරක් නෙවෙයි
හිතේ සතුට සැනසීමටත් ශක්තියක් වෙන කෙනෙක්...❤️
වෙලාවක් අවේලාවක් නැතුව කොහේ හරී යමුකෝ කියලා ඇහුවාහම හා යමුකෝ කියලා ඒක පයින් එන කෙනෙක්...❤️
ආස විදියට ඇදලා පැලදලා ආස දෙයක් කාලා නිදහසේ ඉන්න දෙන කෙනෙක්...❤️
හැම වැඩක්ම දෙන්නා එක්ක එකතු වෙලා ආසාවෙන් කරන්න කෑමති කෙනෙක්...❤️
හැම හිනයක්ම එයා එක්ක විතරක් හැබෑ කරගන්න හදන කෙනෙක්...❤️
පුංචි පුංචි දේවල් වලින් පවා මහා ගොඩක් සතුටු කරන්න හදන කෙනෙක්...❤️
මොන දේ නැති උනත්
තියෙන දේවල් වලින් ජීවිතේ විදින්න දන්න කෙනෙක්...❤️
එහෙම කෙනෙක් ලැබුන දාට ආදරය ගොඩක් දැනෙන්න ගන්නවා...❤️
ජීවත් වෙනවා කියලා තදින්ම දෙනෙනවා... ❤️