නුඹ නිසා ලීව කවි පාලුවට
මැකී යාවි එනවාද හෙට
සිනා දුන්න එක හාදුවක
මතකේ යලි රැගෙන
-අහස
 
Nuba Nisa Leewa Kavi Paluwata
Makee yawee enawada heta
Sina dunna eka haduwaka
Mathake Yali Ragena
-Ahasa
 
#Adara_Wadan#Sinhala #AnniversaryDay #SpecialDay  #LoveStory Seaech Terms:- new wadan sinhala 2023, new adara wadan sinhala, adara wadan send to gf sinhala, girlfriend wadan sinhala, sinhala adara wadan, adara wadan sinhala, love nisadas sinhala download, love tolks sinhala, adara wadan, best love talks for her, love wadan, wadan video create sinhala, wadan photo, wadan images, hithata wadina wadan, love story school life sinhala, aluth wadan, boot love wadan, breakup love story, love talks sinhala, love girl, boyfriend, sinhala sad love quotes, sinhala wadan, sri lanka love, lovers, love talks sinhala, love tolks, love tolks sinhala, love tolk in sinhala, adara wadan photos, adara wadan sinhala image, best love talks, popular love status, love wadan sinhala, love wadan video, love wadan sinhala photos, love wadan photo, love wadan video sinhala, love wadan whatsapp status, wadan, wadan sinhala, wadan sinhala photos, wadan sinhala photos 2023, wadan post sinhala, wadana video sinhala, wadan video sinhala download, adara wadan video, boot wadan video, but wadan video, love wadan video sinhala, adara wadan video download, wadan photo, wadan photos sinhala, wadan photos 2023 download, wadan photos 2023 download, adara wadan photos, wadan sinhala photos 2023, lassana wadan photo, sinhala wadan photos free download, but wadan photo, love wadan photo, wadan images, hithata wadin wadan images, hithata wadina wadan sinhala, hithata wadina wadan photos download, hithata wadaina wadan 2023, hithata wadina wadan new, hithata wadina wadan 2023 download, hithata wadina wadan fb, new wadan, new wadan sinhala, new wadan 2023, new wadana 2023, new wadan fb page.