ගුරු උපහාර නිසදැස් | Guru Upahara Nisadas | Sinhala Nisadas For Teachers 

 


අද අරගෙන ආවේ ගුරු උපහාර නිසදැසක්.. "අ"යන්නේ සිට "ආ"යන්නට පියවර කියූ, ජීවිතයේ සශ්‍රීක වූ නොමැලවෙන දිනකට සදාකාලික ආශිර්වාදය දුන් ඒ අසමසම කරුණාබර ගුරු මව්පියන් වෙත මෙම ගුරු උපහාර විඩියෝව ඉතාම ගෞරවයෙන් පුදන්නෙමි..

 

සිප් හෙලා කදුලින් තෙමා...
සිප් හලට තිත තබනෙමි මෙමා...
වැටි වැටී ණැන බල සෙවූ...
සිප් වරම මතකය බදු වෙලා...

ක්ෂමා නැති, අවසර දරා...
ඔබ තැබූ පියවර පසු කලා...
පිටු ඉරා පිල්ලම මැකුව මුත්
අකුරට වදිමි පසගම තියා...

 සුන්දරයි නිලඹර යසයි
හිරු දකින මග එළියයි, රසයි.
වැහි වලා හිරු වැසූ මග
පියවර මැකෙයි, කීවේ ඔබයි.

ශාපයේ ගල් සිත් සොයා..
තෙත් වූ නෙතින්, මෙත් දිය ඉසී...
අදුර පිරි ලෝ ගැඹුර දුටු දෙවි බබුද පාමුල වැටී.

සැර වුණොත් ඉදහිට බලා... දඩුවමින් යස කිතු පලදලා...
රිදුම් විද, තැවුණේ ඔබයි
කදුලක් හෙවූ මා දෙස බලා...

 මේ මගයි ලෝ මග වෙනයි
මා ඔබ නිසා අකුරට හුරුයි,
සිප් හලෙන් සමුගත් පැයේ
නෙත් තෙමුනේද? මා නැති සොවින්...

සිප් හලට හුසමක් හෙලා...
ඒ කලට යමි පිටු පෙරළලා...
උදා හිරු ගණදුර නිවන තුරු
තටු සිදී ගිය සමනලුන් ඇත ඔබේ සිත ලග නැවතිලා...

ඔබ දිකින නෙත් දහක්, හිරු දෙසට කවි ලියනෙමි වරක්...
සිය දහස් නෙත් හිරුට සමකළ, ඔබව නමදිනු ඇත ලොවක්.

මෑණියනි, ගුරු පියාණෙනී, බුහුමන් පුදමි, සක්විති මෙනා.
මියෙන තරුවට පණ පෙවූ ඒ,
අමර ගුරු හදවත නිසා...