මගේ පාසල සිංහල නිසඳැස් | Sinhala Nisadas School Life | School Last Day Nisadas 

♥️පාසල් මෑණියන් හට අතිමහත් ගෞරවයෙන් පුදමි.. ♥️

දිරි දිනන,
දිවි මං සදන යස...
ණැන රැසින් අභිමන් දරන...

සුදු වතින් සැරසුණු දෙවොල...
නිති පැසසුමින්...
බුහුමන් ලබන...පාසලේ මව් ධජය ලෙලදෙන...
අරුණ සමගින් දිස්වන...
කුමර කුමරියෝ ණැන සොයා...
යහ ගුණ මතින් ඔබ වෙත එන...

සොයුරු මිතුරන් සමග එක්වී...
සරදමින් සෙල්ලම්...
කළා සැම, පාසලේ අහුමුළු සොයා...

දිනෙන් දින නිති නැවුම් බව තුළ...
අලුත් ගී පද තාල තණු...
මේස පුටු මත නිමැවුණා...

 එක බතින් කුස නිවා සැනසෙන...
එකා වුණි අප සැමවිට...
හැකිව ඇත්නම් පැතූ වරමින්...
විගස යමි එදවස වෙත...

කෝපසිත් වෙහෙසුණත් කොපමන...
බිද වැටෙන ලෙස මිතු දමින්...
මිතුදමියි බලවත් වුණේ...
ළය පුද දෙනා... සොයුරන් ලෙසින්...

 සිතෙයි අපමණ... පිය මනින ලෙස...
ඔබේ තුරුළේ ස්නේහය ලබන්නට...
නමුදු එය සිහිනයක් විලස...
එයම මට ශෝකය ගෙනෙයි විටෙක...

පවන මැද සිත් කෙළිදොලින...
සිප් මවුගේ මෙත්... කම්මුල් සිඹින...
ලොවක් හා උරෙනුර ගැටෙන...
විදු නැනෙන් හෙට මග ඵල දරණ...

ගුණ දමින් සිප් ඔප දමණ...
මිහි මවුට ආසිරි ගෙණෙන...
මවුණි මගේ හද තුළයි, ඔබ...
සැම දිනේ මා දිවි දිමින...